top of page

תנאי השימוש באתר

1.  כללי

ברוכים הבאים לאתר  www.dafnigafni.co.il (להלן: "האתר"), בבעלותו וניהולו של ירון לוי, לרבות באמצעות כל ישות משפטית שיבחר להקים וכן עובדיו, נציגיו או כל הפועל מטעמו (להלן: "הנהלת האתר").

התנאים המפורטים במסמך זה מהווים הסכם מחייב בינך לבין הנהלת האתר, בנוגע לשימוש באתר ובתכניו, ולרכישת השירותים המוצעים לך בו. 


הוראות מסמך זה יחולו על כל שימוש ו/או רכישה שיעשו על ידך באתר ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין הנהלת האתר. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא מסמך זה במלואו ובעיון.


גלישה באתר, לרבות צפייה בתכנים המוצעים בו ו/או רכישת מוצרים המוצעים בו, מהווים את הסכמתך לקבל את מלוא התנאים המפורטים במסמך זה. לכן, אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו, אינך רשאי לעשות שימוש באתר או בשירותיו.  

 

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מופנים לשני המינים.

תנאי שימוש אלה עשויים להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. במקרה של שינוי כאמור, יפורסמו תנאי השימוש העדכניים באתר, והאחריות המלאה להכרת תנאי שימוש אלה, כפי שיעודכנו מעת לעת חלה, בכל עת, עליך בלבד.   

 

2.  הזכות/כשירות להשתמש באתר

השימוש באתר והזמנת שירותים באמצעותו, אינו מיועד למי שאינו כשיר לבצע פעולות משפטיות ללא אישור. לפיכך, גיל המינימום לשימוש באתר הינו 18. הנהלת האתר תראה בכל שימוש שייעשה באתר ככזה שבוצע על ידי מי שכשיר לבצעו.

 

ככל שהנך מאשר את תנאי השימוש המפורטים במסמך זה, הנך רשאי לצפות בתכנים בו ולבצע בו רכישות.

 

3.  זכויות יוצרים

האתר מספק פלטפורמה נוחה ומקוונת להצגת תכנים ושיווק מוצרים, בהתאם לשיקול דעתה של הנהלת האתר. 

 

האתר וכל המידע, המוצרים והתכנים הכלולים בו - לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור: סימני מסחר, שמות, עיצובים, טקסטים, איורים, גרפיקה, צלילים, קטעי גרפיקה, קטעי וידאו, יישומי תוכנה, גרפים, סיפורים ותמונות- כולם מוגנים בזכויות יוצרים ובזכויות קניין רוחני של הנהלת האתר או של צדדים שלישיים.

 

התכנים ו/או המוצרים מיועדים להנאתך ולשימושך האישי בלבד, בין אם הם מוצעים לך לצפייה בחינם ובין אם בתשלום, ואין לעשות בהם כל שימוש אחר, ובכלל זאת, אין להעתיק את התכנים ו/או המוצרים, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לפרסם, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, להעביר, למכור או להשכיר ולאחסן את תוכנו של האתר וכל תוכן אחר שהתקבל באמצעותו, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בלא הסכמה מפורשת של הנהלת האתר, בכתב ומראש.

הסכם זה מעניק לך הרשאה להשתמש באתר בהתאם לתנאי השימוש בלבד ומותנה בהתחייבותך כי לא תבצע או תהיה מעורב בביצוע פעולות המפרות תנאי שימוש אלה, ובפרט בפעולות הגורמות להפרת זכויות קניין רוחני.

 

4.  רכישות באתר

בעת הזמנתך מוצר כלשהו באתר, תתבקש להזין את פרטיך האישיים (שם מלא, כתובת למשלוח וכתובת דואר אלקטרוני לצורך קבלת קבלה וחשבונית). 

 

הנהלת האתר רשאית בכל עת לקבוע כי לצורך ביצוע הזמנות, יידרשו המשתמשים באתר ליצור חשבון אישי ובמקרה כזה-תתבקש להזין את שמך וכתובת הדואר האלקטרוני שלך, ותתבקש ליצור סיסמה לצורך יצירת חשבון אישי באתר, במקום המיועד לכך באתר. ברכישותיך הבאות תזוהה לפי כתובת הדוא”ל והסיסמה שבחרת.

 

בעת ביצוע רכישה, תתבקש להזין את אמצעי התשלום. כמו-כן, עליך לוודא כי פרטיך האישיים (בין אם הזנת אותם בעת ביצוע הרכישה ובין אם היו מצויים באתר תחת חשבונך האישי), מעודכנים. אם הפרטים שמסרת בעת ביצוע ההזמנה יתגלו כשגויים, הנהלת האתר אינה מחויבת להגעת המוצרים. במקרה שהמוצרים יחזרו בגלל פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח (במקרה של מוצר פיזי) ודמי טיפול.

לאחר ביצוע ההזמנה ובדיקה כי התשלום באמצעות אמצעי התשלום שהזנת באתר אושר ע"י חברת האשראי או PAYPAL, לפי העניין וכן בדיקה כי המוצר שהזמנת קיים במלאי, תישלח אליך בדוא”ל קבלה. במידה ולא קיבלת את הקבלה בתוך יומיים מביצועה, יש להניח כי ההזמנה לא נקלטה באתר. במקרה זה אנא פנה באמצעות דוא”ל: dafnigafni@gmail.com או לטלפון: 054-3999080.  

הנהלת האתר רשאית לערוך מעת לעת שינויים במבנה האתר, לרבות בתכנים ו/או במוצרים, וכן להוריד את האתר או חלקים ממנו לתקופה מסוימת או לצמיתות, והכל מבלי שתידרש לעדכן על כך מראש. אין באמור כדי לפגוע בתוקפן של הזמנות שבוצעו על ידך באתר, טרם מועד ביצוע השינויים כאמור.

הנהלת האתר עושה את מירב המאמצים בכדי להעניק לך שירות מיטבי, אולם אין באפשרותה להתחייב כי לא ייגרמו כלל תקלות טכניות ו/או טעויות אנוש. במקרה בו חויבת בטעות, הנך מתבקש לפנות לדוא"ל dafnigafni@gmail.com או למספר הטלפון 054-3999080 בהקדם האפשרי, והנהלת האתר תפעל לזכותך.  

 

5.  מחירים

המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחיר שמופיע באתר, להציע מחירי מבצע בתנאים מסוימים, בהתאם לפרסומים על גבי האתר, ללא הודעה מראש וללא צורך במתן הסבר. בכל מקרה, יובהר כי המחיר הסופי בו תחויב במסגרת הרכישה, הוא המחיר אשר יצוין בקבלה, שתישלח אליך בדוא"ל.

 

מנגנון הסליקה הינו מנגנון אוטומטי ואינו באחריות הנהלת האתר.

במקרה של רכישת מוצר פיזי, עלות המשלוח תצוין בעת ההזמנה, טרם ביצוע התשלום.   מובהר כי במרבית המקרים, המוצרים הפיזיים הנרכשים באמצעות האתר, יישלחו בפועל על ידי ספקים חיצוניים המשתפים פעולה עם הנהלת האתר, לכן במקרה של בעיה בהגעת המשלוח- תפנה אותך הנהלת האתר אל הספק הרלוונטי, והנך מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כנגד הנהלת האתר. 

 

6.  הפסקת השירות מטעם הנהלת האתר 

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצעת, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: 

  • אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי הפריט אזל מהמלאי. 

  • אם לא נקלטו במערכת פרטי אמצעי התשלום ופרטיך המלאים, או אם נמסרו פרטים שגויים. 

  • בכל מקרה שבו ביצעת פעולה בניגוד לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה, בהתאם לשיקול דעתה של הנהלת האתר, לרבות במקרה בו לפי דעת החברה, בכוונתך לשוב ולמכור את המוצרים שנרכשו על ידך באמצעות האתר, לצד ג'. 

  • במקרה בו ביצעת מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת את הוראות הדין; 

  • במקרה בו ביצעת מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע, בהנהלת האתר ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו; 

  • אם אין באפשרות הנהלת האתר לבצע ניהול תקין של האתר, לספק לך את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה, לרבות בשל כוח עליון. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני. בנסיבות כאמור רשאית הנהלת האתר לבטל את העסקה או להציע לך פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה מכירה כאמור, הנהלת האתר לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם לך או לצד שלישי, לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

7.  מדיניות ביטולים

מדיניות ביטול עסקה הינה בהתאם לחוק הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשמ"א-1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.  

ביטול הזמנה של מוצר פיסי, אפשרי כל עוד ההזמנה לא נשלחה, או בהתאם להוראות הדין הרלוונטיות. ככלל, הנך רשאי לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או ממועד קבלת פרטי ההזמנה, לפי המאוחר מביניהם ובתנאי שאריזתו המקורית של המוצר לא נפתחה. אם ברצונך לבטל את העסקה, עליך למסור להנהלת האתר הודעה בדבר ביטול העסקה ולשלוח את המוצר בחזרה, לכתובת ממנה נשלח אליך המוצר, על חשבונך. במקרה של ביטול עסקה כאמור, תחויב בדמי ביטול בשיעור של 5% מסך העסקה או 100 ₪- הנמוך מביניהם.  

8.  פרטיות

לא חלה עליך כל חובה לפי חוק לספק כל מידע אישי. עם זאת, מבלי שתספק את שמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך ופרטי כרטיס האשראי שלך, לא תוכל לרכוש מוצרים באמצעות האתר. הנך מאשר ומסכים בזאת כי אתה מספק לנו מידע אישי מרצונך החופשי, לצורך המטרות המפורטות במסמך זה, וכי הנהלת האתר רשאית להחזיק במידע זה, בהתאם למפורט להלן ולפי הוראות כל דין. מסירת הפרטים אודותיך בעת הרישום, מהווה הצהרה מצדך באשר לנכונותם. 

כאשר תיגש לאתר ותשתמש בו, אנו נהיה רשאים לאסוף מידע אודות ביקורך באתר, מאפייני שימושך באירועים השונים, בשירותים וגלישתך ברשת. מידע זה עשוי לכלול פרטים בנוגע למקום המחשב וכתובת ה-IP שבאמצעותה ניגשת לאתר, מערכת ההפעלה שלך, מזהה הדפדפן שלך, נתוני מיקום, סוג הדפדפן, שמות דומיינים, הגדרות שפה ומידע נוסף בנוגע לנוהגיך באתר כגון מידע או פרסומות שקראת, עמודים ומוצרים שבהם צפית, הזמנות מוצרים שביצעת, הצעות ושירותים שעניינו אותך, ובנוגע לאופן שבו אתה מתקשר עם האתר שלנו ועם אתרי אינטרנט אחרים. אנחנו רשאים לאסוף מידע זה באמצעות שימוש ב Cookies, קבצי רישום וטכנולוגיות מעקב אחרות. המידע האמור נאגר במחשבי האתר ומשמש את הנהלת האתר לניתוח, בקרה, פיקוח והפקת לקחים.

 

השימוש בפרטים האישיים שייאספו על ידי הנהלת האתר, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, לרבות לצורך המטרות הבאות :

•  כדי לאפשר לך להשתמש באתר ולשלוח לך אישור הזמנה בגין המוצר שרכשת;

•  כדי לשלוח אליך מדי פעם מידע בדבר מוצרים, תכנים והצעות שיכולים לעניין אותך וכן מידע שיווקי ופרסומי הקשור לפעילות האתר ו/או התכנים המוצעים בו, אשר ישוגר אלייך בדוא"ל, וזאת רק אם אישרת להנהלת האתר להעביר לך מידע שיווקי כאמור. בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך, באמצעות משלוח הודעה לכתובת האימייל dafnigafni@gmail.com או על ידי הקשה על קישור "הסר מרשימת התפוצה" המופיע בכל הודעה כאמור ולחדול מקבלתו בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982.

•  לצורך התגוננות בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין הנהלת האתר ו/או מי מטעמה;

•  לשם תפעולו ופיתוחו התקינים של האתר. 

 

המידע האישי אודותיך לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו או תנאי השימוש באתר, כפי שיעודכנו מעת לעת.

 

9.  הגבלת אחריות האתר 

האתר מספק פלטפורמה נוחה ומקוונת להצגת תכנים ושיווק מוצרים. 

הנהלת האתר ו/או ספקי התוכן מטעמה, אינם אחראים לכל נזק ישיר או עקיף ו/או פגיעה ו/או הפסד שייגרם לך, עקב השימוש באתר ו/או במוצרים שרכשת ו/או בשל הסתמכות על תוכן שמופיע בו או באתרים חיצוניים לו, שאליהם תגיע באמצעות האתר.  

הנהלת האתר אינה מתחייבת, כי תכנים ומוצרים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן מטעמה, המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים, מדויקים, תקינים או יהלמו את ציפיותייך ודרישותייך. למען הסר ספק, יובהר כי תכנים רבים המוצגים באתר, וכן מוצרים שונים המשווקים ע"י האתר, נוצרו ע"י ספקים חיצוניים המשתפים פעולה עם הנהלת האתר, והנהלת האתר אינה אחראית עליהם, לרבות במקרה בו התכנים ו/או המוצרים כאמור מפרים את הוראות החוק. בכל מקרה בו תבקש ליצור קשר עם ספק התוכן ו/או ספק המוצר, בכל עניין הקשור לאלה, הנהלת האתר אינה אחראית לכך, ובאחריותך לפנות ישירות לספק הרלוונטי ולנהל את התקשרות מולו באופן ישיר. הנך מוותר בזאת באופן מלא ובלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר בקשר עם תכנים ו/או מוצרים אלה. מובהר כי במרבית המקרים, המוצרים הפיזיים הנרכשים באמצעות האתר, יישלחו בפועל על ידי ספקים חיצוניים המשתפים פעולה עם הנהלת האתר, לכן במקרה של בעיה בהגעת המשלוח- תפנה אותך הנהלת האתר אל הספק הרלוונטי, והנך מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כנגד הנהלת האתר.

 

מבלי לגרוע מהאמור, הנהלת האתר מבהירה כי התכנים מיועדים למבוגרים מעל גיל 18 ועשויים לכלול טקסטים ותמונות שאינם מתאימים לקטינים, נושאים כואבים ורגישים והומור קיצוני ובוטה שקטינים עלולים שלא לפרש נכון.

הנהלת האתר אינה מתחייבת שכל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת, כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והנהלת האתר לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. 

 

הנהלת האתר איננה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלי הפסקות ו/או הפרעות וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשביה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל הנהלת האתר או מי מספקיה, וכן שהמוצרים והשירותים המוצעים באתר יהיו נקיים מווירוסים או רכיבים מזיקים אחרים.

 

הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף שייגרמו לכך או לרכושך עקב השימוש שלך באתר ו/או במוצרים שרכשת בו ו/או ברשת האינטרנט.

 

10.  פיצוי ושיפוי

הנך מתחייב לפצות ולשפות את הנהלת האתר ו/או כל מי מטעמה, מיד עם דרישתם הראשונה, כנגד כל הוצאה ו/או תשלום שהם יידרשו לשאת בו בגין כל תביעה, נזק או הפסד שייגרמו להם, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין, בקשר עם השימוש שיעשה על ידך באתר שלא בהתאם להוראות כל דין ו/או תנאי השימוש באתר. 

11.  דין וסמכות שיפוט

הדין החל - על תנאי השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. כל מחלוקת בנוגע למסמך זה, לרבות תחולתו, תידון בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב יפו בלבד.

 

12.  כללי

שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי הנהלת האתר, לא יחשבו כוויתור על זכויותיה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, ולא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של הנהלת האתר לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תשמע כל טענה בדבר ויתור או השהייה.

 

חוסר התקפות של אחד או יותר מתנאי השימוש המפורטים במסמך זה, לא תשפיע על תקפותו בכללותו. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.

 

הנך מוזמן לפנות להנהלת האתר בכל עניין הקשור לאתר, בכתובת: dafnigafni@gmail.com ו/או: דפני גפני, ת.ד 7857, רמת-גן. 

bottom of page